Other Issues : Previous Next
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2007 , Vol 13 , Issue 2
Articles
Buğday ve arpa ağırlıklı bıldırcın rasyonlarına enzim ilavesinin büyüme, karkas kalitesi ve bazı kan parametrelerine etkisi
Pages 115-120 DOI : 10.9775/kvfd.2007.01-A

Farklı dozlardaki metamizol sodyum’un farelerde serum enzim aktiviteleri ile karaciğer ve böbrek dokularındaki oksidant seviyeleri üzerine etkileri
Pages 121-125 DOI : 10.9775/kvfd.2007.13-A

Süt ineklerinde kuru dönem başlangıcında randomize kloksasilin uygulamasının etkisi
Pages 127-131 DOI : 10.9775/kvfd.2007.14-A

Immunohistochemical localization of serotonin-, gastrin-, and somatostatin-immunoreactive endocrine cells in the duodenum of the rat (Wistor albino)
Pages 133-137 DOI : 10.9775/kvfd.2007.19-A

Effect of administration of lesireline five days after artificial insemination on pregnancy rates and luteal function in cows
Pages 139-142 DOI : 10.9775/kvfd.2007.20-A

Döl tutmayan veanöstruslu süt ineklerinde vitamin A, E, Beta-karoten, kolesterol ve trigliserid düzeylerinin araştırılması
Pages 143-147 DOI : 10.9775/kvfd.2007.23-A

Effect of L-Carnitine administration on energy metabolism during periparturient period in ewes
Pages 149-154 DOI : 10.9775/kvfd.2007.26-A

Doksorubisin uygulanan tavşanlarda plazma sialik asit, malondialdehit ve redükte glutatyon düzeylerine L-Karnitinin etkileri
Pages 155-160 DOI : 10.9775/kvfd.2007.29-A

Köpeklerde hipotiroidizm teşhisinde protirelin stimulasyon testinin yeri
Pages 161-164 DOI : 10.9775/kvfd.2007.30-A

Kars yöresindeki koyunlarda Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı
Pages 165-170 DOI : 10.9775/kvfd.2007.33-A

Kars ve Ardahan yöresindeki atlarda equine viral arteritis enfeksiyonunun seroprevalansının belirlenmesi
Pages 171-175 DOI : 10.9775/kvfd.2007.35-A

Light and electron microscopic studies of the bursa of Fabricius in Turkeys
Pages 177-184 DOI : 10.9775/kvfd.2007.41-A

Tavşanlarda farklı nonsteroidal antiinflamatorik ilaçların serbest triiyodotronin (fT3), serbest troksin (fT4) ve troid stimulan hormon (TSH) konsantrasyonlarına etkileri
Pages 185-189 DOI : 10.9775/kvfd.2007.42-A

Altı aylık bir köpekte kolelitiazis
Pages 191-194 DOI : 10.9775/kvfd.2007.16-G

Bir aslanda (Panthera Leo) feline enfeksiyöz peritonitis olgusu
Pages 195-198 DOI : 10.9775/kvfd.2007.21-G

Güvercinlerde trikomoniazisin metronidazol ve oksitetrasiklin kombinasyonu ile sağaltımı
Pages 199-202 DOI : 10.9775/kvfd.2007.22-G

Tail-tip necrosis in beef and dairy cattle: Evaluation of clinical presentation and gross lesions
Pages 203-207 DOI : 10.9775/kvfd.2007.31-G

Leptinin inek ve koyunlarda enerji metabolizmasi ve üreme fizyolojisi üzerine etkileri
Pages 209-213 DOI : 10.9775/kvfd.2007.17-D

Disseminated intravascular coagulation (DIC)
Pages 215-222 DOI : 10.9775/kvfd.2007.37-D

Journal Cover