Uzlu E, Çitil M, Atakişi O, Yapar K, Erdoğan HM. Tavşanlarda farklı nonsteroidal antiinflamatorik ilaçların serbest triiyodotronin (fT3), serbest troksin (fT4) ve troid stimulan hormon (TSH) konsantrasyonlarına etkileri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 13 (2): 185-189, 2007. DOI: 10.9775/kvfd.2007.42-A