Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2007 , Vol 13 , Issue 2
Güvercinlerde trikomoniazisin metronidazol ve oksitetrasiklin kombinasyonu ile sağaltımı
Ural K1, Kurtdede A1, Haydardedeoğlu AE1, Karakurum MÇ1, Cıngı CÇ1, Kar S1
DOI : 10.9775/kvfd.2007.22-G Keywords :