Ural K, Kurtdede A, Haydardedeoğlu AE, Karakurum MÇ, Cıngı CÇ, Kar S. Güvercinlerde trikomoniazisin metronidazol ve oksitetrasiklin kombinasyonu ile sağaltımı. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 13 (2): 199-202, 2007. DOI: 10.9775/kvfd.2007.22-G