Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2007 , Vol 13 , Issue 2
Süt ineklerinde kuru dönem başlangıcında randomize kloksasilin uygulamasının etkisi
Çolak A1, Kireçci E1, Polat B1
DOI : 10.9775/kvfd.2007.14-A Keywords :