Yapar K, Atakişi E, Uzlu E, Atakişi O, Çitil M, Uzun M, Erdoğan HM. Farklı dozlardaki metamizol sodyum’un farelerde serum enzim aktiviteleri ile karaciğer ve böbrek dokularındaki oksidant seviyeleri üzerine etkileri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 13 (2): 121-125, 2007. DOI: 10.9775/kvfd.2007.13-A