Other Issues : Previous Next
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2007 , Vol 13 , Issue 1
Articles
Gebe İneklerde L-Carnitin Uygulamalarının Güç Doğum, Retentio Secundinarium, Endometritis ve Mastitis Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Pages 1-4 DOI : 10.9775/kvfd.2006.28-A

Yarış Sezonundaki İngiliz ve Arap Atlarında M – mod Ekokardiyografik Muayeneler
Pages 5-10 DOI : 10.9775/kvfd.2006.33-A

İneklerde Eken Puerperal Dönemde Theranekron® Uygulamalarının Uterus İnvolusyonu ve Vaginal Akıntı Üzerine Etkisi
Pages 11-15 DOI : 10.9775/kvfd.2006.36-A

Gebelik Süresince Çinko Verilen Tuj Irkı Koyunlarda Serum Lösin Aminopeptidaz Aktivitesinin Belirlenmesi
Pages 17-20 DOI : 10.9775/kvfd.2006.37-A

The Importance of Endometrial Biopsy in the Evaluation of Fertility Potential of Mares in Raise Horses in Turkey
Pages 21-26 DOI : 10.9775/kvfd.2006.42-A

Kars Yöresinde Sığır Tüberkülozunun Yaygınlığının PCR ile Belirlenmesi
Pages 27-31 DOI : 10.9775/kvfd.2006.43-A

Evaluation of Resistive Index Parameter in Peritoneal Dialysis in Dogs with Experimental Bilateral Proximal Ureteral Obstruction
Pages 33-38 DOI : 10.9775/kvfd.2007.02-A

Yeni Zelanda Tavşanında Os İnterparietale’nin Postnatal Osteolojik Gelişimi
Pages 39-42 DOI : 10.9775/kvfd.2007.03-A

A Serological Investigation on Parainfluenza -3 (PI-3) and Bovine Adenovirus (BAV) Infections in Dairy Cow Enterprises in Aydın Province
Pages 43-47 DOI : 10.9775/kvfd.2007.04-A

Aşı Uygulamasının Oluşturduğu Stresin Kan Plazması Bakır, Çinko, Potasyum ve Magnezyum Değerleri Üzerine Etkisi
Pages 49-54 DOI : 10.9775/kvfd.2007.05-A

Kış Koşulları Altındaki Akkaraman ve Tuj Koyunlarının Yaş ve Cinsiyete Göre Serum Bakır ve Çinko Düzeyleri
Pages 55-59 DOI : 10.9775/kvfd.2007.06-A

Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrede Kan-Serumu Bakır ve Çinko Analizleri İçin Bazı Numune Hazırlama Yöntemlerinin Karşılaştırılmaları
Pages 61-66 DOI : 10.9775/kvfd.2007.07-A

Effekte von Phenylhydrazin Toxizität und Silymarin über die Synthese von MT-I/II bei syrischen Hamstern
Pages 67-74 DOI : 10.9775/kvfd.2007.10-A

Kronik Aflatoksikozis Oluşturulan Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica)L-Karnitinin, Biyokimyasal, Hematolojik ve Patolojik Parametreler Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Pages 75-85 DOI : 10.9775/kvfd.2007.11-A

Bir Köpekte Deri ve İç Organ Metastazlı Sertoli Hücre Tümörü
Pages 87-91 DOI : 10.9775/kvfd.2006.31-G

Üç Sütçü İnekte Enzootik Bovine Lökozis (EBL) Enfeksiyonunun Klinik, Serolojik, Hematolojik ve Patolojik Olarak İncelenmesi
Pages 93-97 DOI : 10.9775/kvfd.2007.08-G

Partial Lack of The Left Renal Divisions in A Domestıc Fowl Case Report
Pages 99-101 DOI : 10.9775/kvfd.2007.09-G

Control of Bovine Viral Diarrhoea Infections Through Vaccination
Pages 103-108 DOI : 10.9775/kvfd.2006.32-D

Isı Şok Proteinler ve Fizyolojik Rolleri
Pages 109-114 DOI : 10.9775/kvfd.2006.38-D

Journal Cover