Ahmet Ünver A, Atabay Hİ, Güneş V, Çitil M, Erdoğan HM. Kars Yöresinde Sığır Tüberkülozunun Yaygınlığının PCR ile Belirlenmesi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 13 (1): 27-31, 2007. DOI: 10.9775/kvfd.2006.43-A