Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2007 , Vol 13 , Issue 1
Üç Sütçü İnekte Enzootik Bovine Lökozis (EBL) Enfeksiyonunun Klinik, Serolojik, Hematolojik ve Patolojik Olarak İncelenmesi
Kale M1, Özmen Ö1, Şahinduran Ş1, Yavru S1
DOI : 10.9775/kvfd.2007.08-G Keywords :