Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2007 , Vol 13 , Issue 1
Kronik Aflatoksikozis Oluşturulan Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica)L-Karnitinin, Biyokimyasal, Hematolojik ve Patolojik Parametreler Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Çitil M1, Karapehlivan M1, Tuzcu M1, Doğan A1, Uzlu E1, Atakişi E1, Kanıcı A1, Uzun M1
DOI : 10.9775/kvfd.2007.11-A Keywords :