Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2007 , Vol 13 , Issue 1
Kış Koşulları Altındaki Akkaraman ve Tuj Koyunlarının Yaş ve Cinsiyete Göre Serum Bakır ve Çinko Düzeyleri
Karademir B1
DOI : 10.9775/kvfd.2007.06-A Keywords :