Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2007 , Vol 13 , Issue 1
İneklerde Eken Puerperal Dönemde Theranekron® Uygulamalarının Uterus İnvolusyonu ve Vaginal Akıntı Üzerine Etkisi
Kaçar C1, Zonturlu AK1, Oral H1, * Yıldız S1, Arı UÇ1
DOI : 10.9775/kvfd.2006.36-A Keywords :