Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2007 , Vol 13 , Issue 1
Bir Köpekte Deri ve İç Organ Metastazlı Sertoli Hücre Tümörü
Özyıldız Z1, Keleş H1, Alçığır ME1, Aydın Y1
DOI : 10.9775/kvfd.2006.31-G Keywords :