Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2007 , Vol 13 , Issue 1
Gebe İneklerde L-Carnitin Uygulamalarının Güç Doğum, Retentio Secundinarium, Endometritis ve Mastitis Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Cihan K1, Çitil M1
DOI : 10.9775/kvfd.2006.28-A Keywords :