Çakıroğlu D, Meral Y, Kazancı D, İşler N. Bir aslanda (Panthera Leo) feline enfeksiyöz peritonitis olgusu. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 13 (2): 195-198, 2007. DOI: 10.9775/kvfd.2007.21-G