Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2007 , Vol 13 , Issue 2
Farklı dozlardaki metamizol sodyum’un farelerde serum enzim aktiviteleri ile karaciğer ve böbrek dokularındaki oksidant seviyeleri üzerine etkileri
Yapar K1, Atakişi E1, Uzlu E1, Atakişi O1, Çitil M1, Uzun M1, Erdoğan HM1
DOI : 10.9775/kvfd.2007.13-A Keywords :