Mor N, Arslan MÖ. Kars yöresindeki koyunlarda Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 13 (2): 165-170, 2007. DOI: 10.9775/kvfd.2007.33-A