Other Issues : Previous Next
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2008 , Vol 14 , Issue 1
Articles
Tavşan idrar kesesi sirküler ve longitudinal düz kasları üzerine Oxybutynin ve Tolterodinin etkilerinin in vitro araştırılması
Pages 1-7 DOI : 10.9775/kvfd.2007.27-A

The effect of L-Carnitine injection at prepartumperiod on the plasma IgG level and Gamma-Glutamyltransferase (GGT) activity in cows and calves
Pages 9-12 DOI : 10.9775/kvfd.2007.32-A

Antioxidant enzymes and lipid peroxidation in Alburnus filippii (Kessler, 1877) and Acanthalburnus microlepis (Filippii, 1863): A comparative study
Pages 13-18 DOI : 10.9775/kvfd.2007.34-A

Effects of dietary supplementation of organic and inorganic Zn, Cu and Mn oxidant/antioxidant balance in laying hens
Pages 19-24 DOI : 10.9775/kvfd.2007.36-A

Erzurum ve çevresinde sütçü işletmelerdeki buzağılarda Eimeria türlerinin yaygınlığı
Pages 25-29 DOI : 10.9775/kvfd.2007.38-A

Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi çiftlik hayvanlarında paraziter hastalıkların değerlendirilmesi
Pages 31-35 DOI : 10.9775/kvfd.2007.39-A

Erzurum yöresinde buzağılarda Toxocara vitulorum yaygınlığı
Pages 37-40 DOI : 10.9775/kvfd.2007.40-A

Mitral kapak yetmezlik gelişen atlarda kardiyak fonksiyonların belirlenmesi
Pages 41-44 DOI : 10.9775/kvfd.2008.01-A

İneklerde Beta karoten + E vitamini uygulamasıyla kombine edilen Ovsynch ve Cosynch senkronizasyon programlarının gebelik oranı üzerine etkisi
Pages 45-50 DOI : 10.9775/kvfd.2008.02-A

Üreme mevsimi dışındaki Tuj ırkı koyunlarda testosteron antikoru ile Beta Karoten ve E vitamini uygulamalarının çoğul gebelik ve MDA Malondialdehit) üzerine etkisi
Pages 51-56 DOI : 10.9775/kvfd.2008.03-A

Mastitisli ineklerde kan vitamin A, Beta Karoten ve vitamin E düzeylerinin belirlenmesi
Pages 57-61 DOI : 10.9775/kvfd.2008.04-A

Mastitisli ineklerde kan MDA ve GSH düzeylerinin araştırılması
Pages 63-66 DOI : 10.9775/kvfd.2008.05-A

Erzincan Tulum Peyniri üretiminde alternatif yöntemlerin araştırılması
Pages 67-73 DOI : 10.9775/kvfd.2008.06-A

Kırıkkale yöresinde süt sığırlarında Brusellozis, Listeriozis ve Toksoplazmozis’in seroprevalansı ve birlikte görülme sıklığı
Pages 75-81 DOI : 10.9775/kvfd.2008.09-A

Bazı tıbbi bitki ve baharatların gıda patojenleri üzerine antibakteriyel etkisinin araştırılması
Pages 83-87 DOI : 10.9775/kvfd.2008.11-A

Kars’ta satışa sunulan süzme balların kalite niteliklerinin araştırılması
Pages 89-94 DOI : 10.9775/kvfd.2008.12-A

Montafon melezi danalarda Flumethrin uygulamaları
Pages 95-98 DOI : 10.9775/kvfd.2008.14-A

Kars yöresindeki kültür ırkı sığırlarda Bovine Leukemia Virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı
Pages 99-103 DOI : 10.9775/kvfd.2008.15-A

Bir erkek köpekte Transmissible Venereal Tümör (TVT) olgusunun vincristine sulphate ile sağaltımı
Pages 105-108 DOI : 10.9775/kvfd.2008.07-G

Atlarda alfa2 adrenoseptör agonistlerin bazı fizyolojik parametreler üzerindeki etkileri
Pages 109-116 DOI : 10.9775/kvfd.2007.18-D

Koyunlarda subklinik mastitis: Etiyoloji, epidemiyoloji ve tanı yöntemleri
Pages 117-122 DOI : 10.9775/kvfd.2008.10-D

Journal Cover