DEVECİ HA, GÜVEN A. Mastitisli ineklerde kan MDA ve GSH düzeylerinin araştırılması. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 14 (1): 63-66, 2008. DOI: 10.9775/kvfd.2008.05-A