KARADENİZ A, PİŞKİN İ, ALTINTAŞ L, EŞSİZ D. Tavşan idrar kesesi sirküler ve longitudinal düz kasları üzerine Oxybutynin ve Tolterodinin etkilerinin in vitro araştırılması. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 14 (1): 1-7, 2008. DOI: 10.9775/kvfd.2007.27-A