Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2008 , Vol 14 , Issue 1
Erzurum yöresinde buzağılarda Toxocara vitulorum yaygınlığı
ARSLAN MÖ1, SARI B1, TAŞÇI GT1, AKTAŞ MS1
DOI : 10.9775/kvfd.2007.40-A Keywords :