Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2008 , Vol 14 , Issue 1
Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi çiftlik hayvanlarında paraziter hastalıkların değerlendirilmesi
ARSLAN MÖ1, KARA M1, TEMUR A1, ALTUN SK1, KÜÇÜKKALEM ÖF1
DOI : 10.9775/kvfd.2007.39-A Keywords :