ARSLAN MÖ, KARA M, TEMUR A, ALTUN SK, KÜÇÜKKALEM ÖF. Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi çiftlik hayvanlarında paraziter hastalıkların değerlendirilmesi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 14 (1): 31-35, 2008. DOI: 10.9775/kvfd.2007.39-A