KAYA İ, GÜVEN A. Mastitisli ineklerde kan vitamin A, Beta Karoten ve vitamin E düzeylerinin belirlenmesi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 14 (1): 57-61, 2008. DOI: 10.9775/kvfd.2008.04-A