PİR YAĞCI İ, KALENDER H. Bir erkek köpekte Transmissible Venereal Tümör (TVT) olgusunun vincristine sulphate ile sağaltımı. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 14 (1): 105-108, 2008. DOI: 10.9775/kvfd.2008.07-G