DUMAN AYDIN B, GÜLMEZ M. Erzincan Tulum Peyniri üretiminde alternatif yöntemlerin araştırılması. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 14 (1): 67-73, 2008. DOI: 10.9775/kvfd.2008.06-A