Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2008 , Vol 14 , Issue 1
İneklerde Beta karoten + E vitamini uygulamasıyla kombine edilen Ovsynch ve Cosynch senkronizasyon programlarının gebelik oranı üzerine etkisi
KAÇAR C1, KAMİLOĞLU NN1, UÇAR Ö1, ARI UÇ1, PANCARCI ŞM1, GÜNGÖR Ö1
DOI : 10.9775/kvfd.2008.02-A Keywords :