Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2008 , Vol 14 , Issue 1
Tavşan idrar kesesi sirküler ve longitudinal düz kasları üzerine Oxybutynin ve Tolterodinin etkilerinin in vitro araştırılması
KARADENİZ A1, PİŞKİN İ1, ALTINTAŞ L1, EŞSİZ D1
DOI : 10.9775/kvfd.2007.27-A Keywords :