PİR YAĞCI İ. Koyunlarda subklinik mastitis: Etiyoloji, epidemiyoloji ve tanı yöntemleri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 14 (1): 117-122, 2008. DOI: 10.9775/kvfd.2008.10-D