Other Issues : Previous Next
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2012 , Vol 18 , Issue 1
Articles
A Study on Growth, Slaughter and Carcass Traits of Morkaraman and Kivircik x Morkaraman (F1) Lambs in Semi-Intensive Condition
Pages 1-6 DOI : 10.9775/kvfd.2011.4351

Osmanlı Devletinde Veteriner Hekimliği Mezuniyet Belgeleri
Pages 7-14 DOI : 10.9775/kvfd.2011.4425

Effects of Ground Echinacea (Echinacea purpurea) Supplementation Quail Diets on Growth Performance and Carcass Traits
Pages 15-19 DOI : 10.9775/kvfd.2011.4491

Streptozotosin İle Deneysel Olarak Diyabet Oluşturulan Ratlarda Kromun Biyokimyasal Etkileri
Pages 21-26 DOI : 10.9775/kvfd.2011.4501

Normal Ultrasonographic Anatomy of the Prostate in Kars Shepherd Dogs
Pages 27-30 DOI : 10.9775/kvfd.2011.4528

Determination of Insulin in Rabbit Plasma Using High-Performance Liquid Chromatography
Pages 31-36 DOI : 10.9775/kvfd.2011.4595

Myiasis in Animals and Humanbeings in Turkey
Pages 37-42 DOI : 10.9775/kvfd.2011.4654

Çeşitli Ülkelerde Siyah Alaca Sığırlar için Kullanılan Seleksiyon İndeksleri ve Türkiye İçin Öneriler
Pages 43-48 DOI : 10.9775/kvfd.2011.4711

Sıcaklık Stresi Altındaki Erken Yumurtlama Dönemindeki Tavukların Rasyonlarına E Vitamini ve Lizin Katkısının Performans ve Yumurta Kabuk Özellikleri Üzerine Etkisi
Pages 49-54 DOI : 10.9775/kvfd.2011.4740

Humik Asitlerin Koyunlarda Rumen ve Kan Parametreleri ile Protozoon Sayısı Üzerine Etkisi
Pages 55-60 DOI : 10.9775/kvfd.2011.4780

Effects of Zinc Sulphate on Transcaucasian Barb, (Capoeta capoeta [Guldenstaedt, 1773]) Plasma Nitric Oxide, Malondialdehyde and Total Sialic Acid Levels
Pages 61-64 DOI : 10.9775/kvfd.2011.4792

The Effects of Ginseng and Echinacea on Some Plasma Cytokine Levels in Rats
Pages 65-68 DOI : 10.9775/kvfd.2011.4814

Investigations About Genotoxicity of Deltamethrin
Pages 69-74 DOI : 10.9775/kvfd.2011.4858

Analysis of Genetic Polymorphism with Microsatellite Method in Turkey Local Sheep Breeds
Pages 75-79 DOI : 10.9775/kvfd.2011.4872

Recombinant Human IGF-I (Insülin-Like Growth Factor-I) Enjeksiyonunun Ratlarda (Wistar albino) Musculus gastrocinemius Üzerine Etkileri
Pages 81-86 DOI : 10.9775/kvfd.2011.4890

Comparison of Paraoxonase Activity, Malondialdehyde and High-Density Lipoprotein Levels in Cultuvated Normal and Albino Rainbow Trout Reared in the Same Conditions
Pages 87-90 DOI : 10.9775/kvfd.2011.4971

Siyah Alaca İneklerde Vücut Kondüsyon Skorunun Embriyo Kalitesine Etkisi
Pages 91-94 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5025

An Evaluation of Robust Linear Mixed Models for Bivariate Datasets with Slash Distributed Residuals
Pages 95-101 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5108

Broyler Rasyonlarına Humat ile Bitki Ekstraktı Karışımı İlavesinin Büyüme Performansı, Bazı Bağışıklık ve Serum Biyokimya Değerlerine Etkileri
Pages 103-108 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5114

Ön Çapraz Bağ Kopuğu Bulunan 15 Köpeğin Sağaltımında Tuberositas Tibia’yı Öne Taşıma Tekniğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Pages 109-114 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5138

The Effects of Additional Glycerol in Different Feed Form on Dairy Cows
Pages 115-120 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5143

Interaction of Mannan oligosaccharide with Immune System “Transport of MOS in to the Lamina Propria”
Pages 121-128 DOI : 10.9775/kvfd.2011.4539

The Use of the Optical Fractionator to Estimate the Total Number of Ependymal Cells of the Spinal Cord in Leghorn
Pages 129-133 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5167

Nil Tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758)’da Kurşun Toksisitesinin Azaltılmasında Zeolitin Etkisi
Pages 135-140 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5170

Kaya Kekliği (Alectoris graeca) Plexus Sacralis’i Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar
Pages 141-146 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5226

The Determination of N-acetylneuraminic acid (Neu5Ac) and N-glycolyl-neuraminic acid (Neu5Gc) Types of Sialic Acids in Hematopoietic Organ of The Silkworm, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae)
Pages 147-150 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5257

Mısır Silajında Aflatoksin B1 ve Zearalenon Kirliliklerinin Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi (HPTLC)-Florodansitometrik Yöntemle Belirlenmesi
Pages 151-156 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5266

Status of Lipid Peroxidation, Cell Destruction and the Antioxidant Capacity in Foals with Lower Respiratory Tract Disease
Pages 157-160 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5189

Trichoderma harzianum ve Fusarium moniliforme Antagonizminde Amaranthus Ekstraktlarının Antifungal Etkisi
Pages 161-165 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5222

The Kızılırmak Delta: The Natural Habitat of Anatolian Water Buffaloes
Pages 167-168 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5412

Journal Cover