Other Issues : Previous Next
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2010 , Vol 16 , Issue 2
Articles
Influence of kiwi marmalade on the rheology characteristics, color values and sensorialacceptability of fruit yogurt
Pages 173- 178 DOI : 10.9775/kvfd.2009.273

Doğu Akdeniz sahillerinde yuvalayan Chelonia mydasve Caretta carettadeniz kaplumbağalarındareprodüktif ultrasonografi
Pages 179-185 DOI : 10.9775/kvfd.2009.391

Ankara piyasasında satılan sütlerde bazı antibiyotik kalıntıları
Pages 187-191 DOI : 10.9775/kvfd.2009.416

Kültürü yapılan Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss)’nın barsağından izole edilen hareketli Aeromonassuşlarının antibiyotik hassasiyetleri üzerine NaCl’ün etkisi
Pages 193-198 DOI : 10.9775/kvfd.2009.453

Şanlıurfa ve çevresindeki kuyu sularında çinko ve selenyum düzeyleri
Pages 199-203 DOI : 10.9775/kvfd.2009.479

Klinik çalışmalarda örneklem genişliğinin belirlenmesine pratik yaklaşımlar
Pages 205-211 DOI : 10.9775/kvfd.2009.527

Reproductive performance and lamb growth characteristics of Ramlıç sheep
Pages 213-216 DOI : 10.9775/kvfd.2009.529

İneklerde sola abomasum deplasmanının laparoskopik cerrahi ile sağaltımı
Pages 217-224 DOI : 10.9775/kvfd.2009.543

The role of proteins in apoptosis of somatic and germ cells in the mouse ovary
Pages 225-231 DOI : 10.9775/kvfd.2009.589

Freezing of washed Angora Goat semen (AGS) with extenders added bull or ram seminal plasma
Pages 233-237 DOI : 10.9775/kvfd.2009.591

Effects of selection for body weight and egg production on egg quality traits in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica)of different lines and relationships between these traits
Pages 239-244 DOI : 10.9775/kvfd.2009.633

Kırıkkale bölgesinde koyun kökenli Echinococcus granulosus izolatlarının moleküler karakteri
Pages 245-250 DOI : 10.9775/kvfd.2009.638

Cost-benefit analysis of Angora Goat production in Turkey: The cases of Konya and Karaman provinces
Pages 251-256 DOI : 10.9775/kvfd.2009.643

Etlik piliç kümesinde kış döneminde amonyak gaz düzeyinin vakum sistemi ile azaltılması
Pages 257-262 DOI : 10.9775/kvfd.2009.656

The effects of ellagic acid on some biochemical parameters in the liver of rats against oxidative stress induced by aluminum
Pages 263-268 DOI : 10.9775/kvfd.2009.663

Üzüm posasının yonca silajlarında karbonhidrat kaynağı olarak kullanılma olanakları
Pages 269-276 DOI : 10.9775/kvfd.2009.679

Determination of body weight and some carcass traits in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica)of different lines
Pages 277-280 DOI : 10.9775/kvfd.2009.687

Samsun yöresinden toplanan çiğ süt örneklerinde bazı pestisid kalıntılarının araştırılması
Pages 281-286 DOI : 10.9775/kvfd.2009.689

Development of qualitative and quantitative ELISA models for bovine Brucellosis diagnosis
Pages 287-291 DOI : 10.9775/kvfd.2009.692

In vitroactivity of turkish propolis samples against anaerobic bacteria causing oral cavity infections
Pages 293-298 DOI : 10.9775/kvfd.2009.707

Disinfection of gilthead sea bream (Sparus aurata), red porgy (Pagrus pagrus), and commondentex (Dentex dentex)eggs from sparidae with different disinfectants
Pages 299-306 DOI : 10.9775/kvfd.2009.713

Elazığ’da satılan kremalı pastalarda E. coliO157:H7’nin varlığı
Pages 307-311 DOI : 10.9775/kvfd.2009.716

Investigation on the Antiendotoxic Effect of the Combination of Polymyxin E and Ampicillin in Dogs with Endotoxic Pyometra
Pages 313-318 DOI : 10.9775/kvfd.2009.730

Cytogenetic studies on European brown hare, Lepus europaeusPallas, 1778 (Lagomorpha: Leporidae) in Turkey
Pages 319-322 DOI : 10.9775/kvfd.2009.740

Evcil tavşanlarda Thymus Serpyllum’un koksidiozise karşı etkisi: Oosist atılımı ve canlı ağırlık değişimi
Pages 323-327 DOI : 10.9775/kvfd.2009.790

The factors affecting milk production and milk production cost: Çanakkale case - Biga
Pages 329-335 DOI : 10.9775/kvfd.2009.1191

Effects of aflatoxin on the proportions of peripheral blood leukocytes and alpha-naphtyl acetate esterase (ANAE) positive lymphocytes in the mouse
Pages 337-341 DOI : 10.9775/kvfd.2009.1194

Dioktil adipat’ın (DOA) Labidochromis caeruleus’un Fryer, 1956 (Cichlidae, Teleostei) solungaç histolojisi üzerine etkileri
Pages 343-346 DOI : 10.9775/kvfd.2009.933

Malya Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen Esmer ırkı ineklerin süt verim özellikleri ve bunlar üzerine bazı çevre faktörlerinin etkileri
Pages 347-350 DOI : 10.9775/kvfd.2009.943

Silo örtüsü olarak yaş şeker pancarı posasının kullanımı: Suluova deneyimi
Pages 351-352 DOI : 10.9775/kvfd.2009.1547

Journal Cover