Other Issues : Previous Next
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2010 , Vol 16 , Issue 1
Articles
Seroprevalence of canine visceral leishmaniasis around the Aegean cost of Turkey
Pages 1-6 DOI : 10.9775/kvfd.2009.186

Proantosiyanidinin allograft renal oksidatif stresi önleyici etkisi: Deneysel bir çalışma
Pages 7-12 DOI : 10.9775/kvfd.2009.245

Hayvancılığa yönelik yeniliklerin benimsenmesinde kitle iletişim araçlarının etkisinin analizi: Erzurum ili örneği
Pages 13-19 DOI : 10.9775/kvfd.2009.310

Yüksek doz prednizolon enjekte edilmiş ratların karaciğer, böbrek ve kalp alkalin fosfataz aktivitesi üzerine oral vitamin E ve/veya selenyumun etkisi
Pages 21-25 DOI : 10.9775/kvfd.2009.329

Broyler rasyonlarında organik selenyum ve vitamin E kullanımının performans, iç organ ağırlıkları ve kan parametreleri üzerine etkisi
Pages 27-32 DOI : 10.9775/kvfd.2009.339

Orta Karadeniz Bölgesi’nde ruminant ve tek tırnaklılarda kan emici sineklerle nakledilen bazı arboviral enfeksiyonların seroprevalansı
Pages 33-36 DOI : 10.9775/kvfd.2009.341

The Effect of Air Pressure with Cervical Artificial Insemination on the Fertility of Awassi Ewes Synchronized with PGF2α
Pages 37-41 DOI : 10.9775/kvfd.2009.354

Seasonal dynamics of mosquitoes (Diptera: Culicidae) in animal barns and houses in Aras Valley, Turkey
Pages 43-48 DOI : 10.9775/kvfd.2009.358

Kene ısırığı nedeniyle Kaş Devlet Hastanesi acil servisine başvuran hastaların değerlendirilmesi
Pages 49-53 DOI : 10.9775/kvfd.2009.378

Comparative geometrical morphometries on the mandibles of Anatolian Wild Sheep (Ovis gmelini anatolica) and Akkaraman Sheep (Ovis aries)
Pages 55-61 DOI : 10.9775/kvfd.2009.385

Estimation of optimum fattening period by cattles of Brown Swiss hybrid (F1) fattening
Pages 63-67 DOI : 10.9775/kvfd.2009.395

Sığır embriyolarının in vitro gelişiminde kültür medyumlarına katılan antioksidanların etkisi
Pages 69-74 DOI : 10.9775/kvfd.2009.413

Saanen keçi ve oğlaklarında spot örnekleme ile idrar pürin türevlerinden ince bağırsağa geçen mikrobiyal azotun belirlenmesi
Pages 75-79 DOI : 10.9775/kvfd.2009.427

Intestinal parasites in the students of Van Health High School and Faculty of Veterinary Medicine
Pages 81-84 DOI : 10.9775/kvfd.2009.430

Comparison of pregnancy rates after timed artificial insemination in Ovsynch, Heatsynch and CIDR-based synchronization protocol in dairy cows
Pages 85-89 DOI : 10.9775/kvfd.2009.451

Kanatlı coccidiosisine karşı oocystlerin irradiye edilmesi esasına dayalı aşı üretimi III- Eimeria spp ve Eimeria maxima ile enfekte edilen civcivlerde oocystlerin atılım karakteristiği
Pages 91-96 DOI : 10.9775/kvfd.2009.484

The efficacy of a cefoperazone - danofloxacin combination in the treatment of subclinical mastitis in dairy cows caused by Staphylococcus aureus
Pages 97-104 DOI : 10.9775/kvfd.2009.501

Düvelerde embriyo transferi öncesi flunixin meglumin uygulamasının gebelik oranı üzerine etkisi
Pages 105-109 DOI : 10.9775/kvfd.2009.502

A comparative morphometric study on the skull of the Tuj and Morkaraman sheep
Pages 111-114 DOI : 10.9775/kvfd.2009.518

Macroscopic and light microscopic structure of fungiform papillae on the tongue of squirrels (Sciurus vulgaris)
Pages 115-118 DOI : 10.9775/kvfd.2009.530

Determination of heavy metal levels in fish samples collected from the Middle Black Sea
Pages 119-125 DOI : 10.9775/kvfd.2009.982

Türkiye’de ticari broyler işletmelerinden vanA pozitif Enterococcus faecium izolasyonu
Pages 127-129 DOI : 10.9775/kvfd.2009.267

A case of lobulated spleen in a Holstein cow
Pages 131-133 DOI : 10.9775/kvfd.2009.275

Ichthyophthirius multifiliis infection in a Black Tetra (Gymnocorymbus ternetzi)
Pages 135-137 DOI : 10.9775/kvfd.2009.320

Sığırlarda nadir yerleşimli kistik ekinokokoz olguları
Pages 139-141 DOI : 10.9775/kvfd.2009.383

Generalized amyloidosis in a partridge (Alectoris chukar)
Pages 143-146 DOI : 10.9775/kvfd.2009.421

Urethral dilatation, ectopic testis, hypoplasia penis, and phimosis in a Kilis Goat kid
Pages 147-150 DOI : 10.9775/kvfd.2009.462

Geçiş dönemindeki süt ineklerinin beslenmesi I. Bu dönemde görülen fizyolojik, hormonal, metabolik ve immunolojik değişiklikler ile beslenme ihtiyaçları
Pages 151-158 DOI : 10.9775/kvfd.2009.442

Geçiş dönemindeki süt ineklerinin beslenmesi II. Bu dönemde görülen metabolik hastalıklar ve besleme ile önlenmesi
Pages 159-166 DOI : 10.9775/kvfd.2009.443

Burçağın (Vicia ervilia L.) hayvan beslemede kullanılması
Pages 167-171 DOI : 10.9775/kvfd.2009.464

Journal Cover