Other Issues : Previous Next
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2009 , Vol 15 , Issue 6
Articles
Effects of green tea on electrocardiography of Guinea Pigs exposed to electromagnetic field emitted by mobile phones
Pages 823-828 DOI : 10.9775/kvfd.2009.109-A

Koyun fötus derisinde mast hücrelerinin gelişimi ve sayısal yoğunluğu
Pages 829-833 DOI : 10.9775/kvfd.2009.114

Nerves innervating articular capsule of elbow joints in Turkish Shepherd Dogs (Karabaş - Kangal), Curly Sheep and Native Hair Goats: An anatomic study
Pages 835-840 DOI : 10.9775/kvfd.2009.115

Effect of resveratrol in acute hypoxic pulmonary vasoconstriction in isolated lamb pulmonary arteries and veins
Pages 841-845 DOI : 10.9775/kvfd.2009.116

Bombyx mori Linnaeus (Lepidoptera: Bombycidae)’nin gelişim evrelerinde beynin histolojik açıdan araştırılması
Pages 847-854 DOI : 10.9775/kvfd.2009.118

Effect of Sildenafil (Viagra®) on penile erection and semen CİLT and characteristics in Kangal dogs
Pages 855-858 DOI : 10.9775/kvfd.2009.132

Effects of pre-incubation storage time and position on some hatching results of the Rock Partridge (Alectoris graeca) eggs
Pages 859-862 DOI : 10.9775/kvfd.2009.147

Köpeklerde otojen kortikal ve spongiyöz kemik greftlerinin uygulanması ile oluşan kallusun çekme ve basma dayanımlarının incelenmesi
Pages 863-868 DOI : 10.9775/kvfd.2009.162

Ossification and growth of the bones of the wings and legs in prehatching period of the Hubbert strain broiler
Pages 869-874 DOI : 10.9775/kvfd.2009.176

Optimal input usage in layer hen enterprises in Afyonkarahisar province
Pages 875-878 DOI : 10.9775/kvfd.2009.180

Siyah Alaca sığırlarda bazı süt verim özelliklerinin genetik ve fenotipik yönelimi ile kalıtım ve tekrarlama derecelerinin tahmini  
Pages 879- 884 DOI : 10.9775/kvfd.2009.203

Protein profiles in different strains of Aeromonas hydrophila isolated from retail foods  
Pages 885-890 DOI : 10.9775/kvfd.2009.222

Damızlık koç seçiminde BLUP metodunun kullanılması

Pages 891- 896 DOI : 10.9775/kvfd.2009.223

LHRHa ([D-Ser(But)6,Pro9-NEt-LHRHa) ve domperidonun farklı kombinasyonlarda kullanımı ile Ot Sazanı (Ctenopharyngodon idellus Valenciennes, 1844) anaçlarında yumurtlamanın uyarılması üzerine bir çalışma  
Pages 897-902 DOI : 10.9775/kvfd.2009.234

The role of enterococcal virulence factors on experimental amyloid arthropathy in chickens  
Pages 903-908 DOI : 10.9775/kvfd.2009.235

Nahçıvan ve çevresinde buzağı ve düvelerde Eimeria türlerinin yaygınlığı  
Pages 909-911 DOI : 10.9775/kvfd.2009.238

Blood protein polymorphism of horse types being bred by public at villages in three different regions of Turkey  
Pages 913-918 DOI : 10.9775/kvfd.2009.244

Fluoride levels of drinking waters of farm animal in Iğdır province, Turkey  
Pages 919-923 DOI : 10.9775/kvfd.2009.277

Methicillin resistance profile and molecular typing of Staphylococcus aureus strains isolated from noses of the healthy dogs  
Pages 925-930 DOI : 10.9775/kvfd.2009.319

Dil oynatma hastalıklı sığırlarda hematolojik bulgularla birlikte bazı mineral madde ve vitamin düzeyleri  
Pages 931-935 DOI : 10.9775/kvfd.2009.439

The effects of oral levothyroxine sodium application on serum copper concentration in rabbits  
Pages 937-942 DOI : 10.9775/kvfd.2009.455

Kanatlı Coccidiosisine karşı oocystlerin irradiye edilmesi esasına dayalı aşı üretimi II- Farklı sayıda Eimeria spp. oocystleri ile enfekte edilen civcivlerde klinik bulgular, bağırsakta ve canlı ağırlıkta meydana gelen değişiklikler  
Pages 943-950 DOI : 10.9775/kvfd.2009.469

Erzurum yöresinde üst solunum yolu enfeksiyonlu hastalarda bazı viral etkenlerin araştırılması  
Pages 951-955 DOI : 10.9775/kvfd.2009.785

Investigation of some biochemical parameters and mineral substance during pregnancy and postpartum period in Awassi ewes  
Pages 957-963 DOI : 10.9775/kvfd.2009.858

Detection of Salmonella spp. in gastrointestinal tract of broiler chickens by polymerase chain reaction  
Pages 965-970 DOI : 10.9775/kvfd.2009.967

Using of poppy seed meal and yeast culture (S. cerevisiae) as an alternative protein source for layer hens  
Pages 971-974 DOI : 10.9775/kvfd.2009.082-A

Ankara yöresindeki koç ve koyunlarda Listeria monocytogenes’e karşı oluşan antikorların varlığının araştırılması  
Pages 975-977 DOI : 10.9775/kvfd.2009.159

Bir buzağıda konjenital menengosel olgusunun cerrahi sağaltımı  
Pages 979-982 DOI : 10.9775/kvfd.2009.157

Cutaneous malignant melanoma in a cat  
Pages 983-986 DOI : 10.9775/kvfd.2009.265

Antiepileptikler ve yeni bir antiepileptik olan topiramatın epilepsi tedavisindeki yeri ve önemi  
Pages 987-992 DOI : 10.9775/kvfd.2009.201

DÜZELTME (ERRATUM) Different Effects of Road Transport on Yearling Lambs
Pages 993
DÜZELTME (ERRATUM) The Effect of L- Carnitine Administration on Doxorubicine Induced Hepatoxicity and Nephrotoxicity in Rabbits
Pages 995
DÜZELTME (ERRATUM) The Efficacy of Carboxymetylcellulose for Prevention Adhesion Formation After Thyroid Region Surgery
Pages 997
DÜZELTME (ERRATUM) Kanatlı Coccidiosisine Karşı Oocystlerin İrradiye Edilmesi Esasına Dayalı Aşı Üretimi I-Tavuk Coccidiosisinde Altlıklardaki Dışkılarda Bulunan Oocystlerin Kantitatif Olarak Belirlenmesi ve Sporlandırılması İle İlgili Çalışmalar 
Pages 999
Journal Cover