ALBAYRAK H, OZAN E. Orta Karadeniz Bölgesi’nde ruminant ve tek tırnaklılarda kan emici sineklerle nakledilen bazı arboviral enfeksiyonların seroprevalansı. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (1): 33-36, 2010. DOI: 10.9775/kvfd.2009.341