Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2011 , Vol 17 , Issue 2
Akdeniz Bölgesi Makiliklerdeki Çalı Türlerinin Rakım ve Yöneye Bağlı Olarak Yaprak Verimleri ve Oranlarının Belirlenmesi
TEMEL S1, TAN M1
DOI : 10.9775/kvfd.2010.3192 Keywords :