TEMEL S, TAN M. Akdeniz Bölgesi Makiliklerdeki Çalı Türlerinin Rakım ve Yöneye Bağlı Olarak Yaprak Verimleri ve Oranlarının Belirlenmesi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (2): 257-262, 2011. DOI: 10.9775/kvfd.2010.3192