Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2011 , Vol 17 , Issue 2
Türkiye’de Seçilmiş Bazı İllerde Keçi Sütü ve Ürünleri Tüketimine Etkili Faktörler
SAVRAN F1, AKTURK D1, DELLAL I1, TATLIDIL F1, DELLAL G1, PEHLIVAN E1
DOI : 10.9775/kvfd.2010.3177 Keywords :