SAVRAN F, AKTURK D, DELLAL I, TATLIDIL F, DELLAL G, PEHLIVAN E. Türkiye’de Seçilmiş Bazı İllerde Keçi Sütü ve Ürünleri Tüketimine Etkili Faktörler. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (2): 251-256, 2011. DOI: 10.9775/kvfd.2010.3177