2014 / Volume 20 Issue 3

Referees Volume 20(3) 2014 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AKSOY Özgür - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AKSU Taylan - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ALKAN Fahrettin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ALTINTAŞ Arif - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ALTINTAŞ Levent - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ATIL Hülya - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ARAL Yılmaz - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ARSLAN Cavit - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ASLANTAŞ Özkan - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ATABAY H. İbrahim - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
AYAZ Naim Deniz - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AYDIN Erol - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BARAN Murat Sedat - Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BELGE Ferda - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
CİRİT Ümüt - Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇAKIR Latife - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇAKIROĞLU Duygu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇALICIOĞLU Mehmet - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇELEBİ Özgür - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇELEBİ Selahattin - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
ÇELİK Kemal - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇENESİZ Sena - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇETİNKAYA Figen - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇETİNKAYA Nurcan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇOBAN SABUNCUOĞLU Nilüfer - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
DİK Bilal - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ELMA Ertuğrul - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÜLAY Mehmet Şükrü - Mehmet Akis Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÜRCAN İ. Safa - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÜRLER Zeki - Afyonkocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KAHRAMAN Recep - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KALAYCIOĞLU Atilla Taner - Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
KARAKAŞ OĞUZ Fatma - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KELEŞ Gürhan - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
KUMLAY Ahmet Metin - Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi
KUYUCUOĞLU Yahya - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KÜÇÜK Osman - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KÜRÜM Barış - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
NURSOY Hüseyin - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi
OK Mahmut - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZER Kürşat - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZTÜRK Dilek - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
PAMUK Şebnem - Afyonkocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SAĞLAM Y. Selim - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SARIÖZKAN Savaş - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SELÇUK Zehra - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SOYSAL M. İhsan - Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
ŞAHİN Tarkan - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ŞEHU Adnan - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ŞEKER Erdoğan - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ŞEKEROĞLU Ahmet - Niğde Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
ŞİRİN Özlem ŞENGÖZ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
TEKERLİ Mustafa - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
TURGUT Kütşat - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
TÜNGER Özlem - Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
UÇAR Ömer - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
USLU Uğur - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÜNSAL Hümeyra - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÜNSALDI Emine - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YALÇIN Sakine - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YALÇIN Zişan Servet - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
YILDIZ Cengiz - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YURTMAN İsmail Yaman - YURTMAN İsmail Yaman