2014 / Volume 20 Issue 2

Referees Volume 20(2) 2014 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AÇIKGÖZ Zümrüt - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
AĞAOĞLU KORKMA -Z Özgecan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AKÇAY Ergun - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AKSOY Abdurrahman - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ALPAK Hasan - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ATABAY H. İbrahim - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
AYDIN Cenk - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BARAN Alper - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇAKIR Latife - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇELEBİ Özgür - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇENESİZ Metin - Ondokuzmayıs Üniversitesi Veteriner
ÇİFTÇİ Gülay - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇOBAN SABUNCUOĞLU Nilüfer - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇÖL Ramazan - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
DEMİR Hıdır - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ERGÜN Emel - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÖNCÜOĞLU Muammer - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÜLŞEN Nurettin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÜNER Ahmet - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
HALİLOĞLU Seyfullah - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KALE Mehmet - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KALKAN Yıldıray - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi
KARACA Orhan - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
KARACA Turan - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
KAYIŞ Seyit Ali - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KESKİN Ercan - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KESKİN Oktay - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KILIÇ Nuh - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KOCABAĞLI Neşe - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KOÇ Bahattin - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KOÇAK Ömür - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesii
KUYUCUOĞLU Yahya - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
LAÇİN Ekrem - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖNK Kadir - Kafkas Üniversitesi Kars Meslek Yüksekokulu
ÖZBEYAZ Ceyhan - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZEN Asuman - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZMEN Özlem - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZMEN TOGAY Sine - İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
ÖZPINAR Haydar - İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
ÖZSOY Serhat - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SAĞLAM Y. Selim - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SOYLU Mustafa Kemal - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SOYSAL M. İhsan - Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
ŞAHİNDURAN Şima - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ŞENGÖZ ŞİRİN Özlem - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ŞINDAK Nihat - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi
TABRIZI Bahram Amoughli - Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad Univesity
TAKMA Çiğdem - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
TAŞÇI ATAKİŞİ Emine - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
TIPIRDAMAZ Sadettin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
TOKER Nezir Yaşar - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
TRAŞ Bünyamin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
TURAÇLAR Nesrin - Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
UÇAR YILDIRIM Yeliz - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
UMUCALILAR Huzur Derya - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
UZLU Erdoğan - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÜNÜBOL AYPAK Serap - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÜNVER Ahmet - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi