2013 / Volume 19 Issue 5

Referees Volume 19(5) 2013 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AKSOY Ümit ÇİMLİ - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
AKTAŞ Münir - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
ALDEMİR Osman S. - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dal
ALTINER Ayşen - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
ARICAN Mustafa - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
ARUN Özge ÖZGEN - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
ASLAN Öznur - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
ATALAN Gültekin - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
AYDENİZÖZ Meral - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
AYDIN Erol - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı
BAĞCIGİL Arzu Funda - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
BALIK Dilek TURGUT - Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Biyomühendislik Anabilim Dalı
BARAN Murat Sedat - Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
BAYDAN Emine - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
BİLGE Nebahat - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
BİNGÖL Seyit Ali - Kafkas Üniversitesi Kars Sağlık Yüksekokulu
BÜYÜKOĞLU Tülay - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
BÜYÜKYÖRÜK Sadık - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
CERİT Harun - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
CİVELEK Turan - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
ÇELEBİ Özgür - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
ÇELİK İlhami - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
DENİZ Suphi - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
ELMACI Cengiz - Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genetik ve Biyometri Anabilim Dalı
ERDOĞAN Zeynep - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
GİRGİN Aydın - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
HAYIRLI Armağan - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
KAPLAN Mustafa - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
KARATEPE Bilge - Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Parazitoloji
KAYGISIZ Ferhan Öztürk - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı
KAYIŞ Seyit Ali - Selçuk Üniversitesi Genetik & Biyoistatistik Anabilim Dalı
KELEŞ İhsan - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
KOÇ Bahattin - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
KUM Cavit - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
LAÇİN Ekrem - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
NAZLIGÜL Ahmet - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
ORUÇ Ertan - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
ÖCAL Halis - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
ÖZAK Ahmet - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
ÖZDOĞAN Mürsel - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
ÖZEN Hasan - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
ÖZENÇ Erhan - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
SAREYYÜPOĞLU Barış - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
SARICA Musa - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
SARUHAN Berna - Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
SELEK Nuran - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
SONAL Songül - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
ŞEKEROĞLU Ahmet - Niğde Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
ŞEN İsmail - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
ŞİMŞEK Gülcihan - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
ŞİRİN Özlem ŞENGÖZ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
TOGHYANI Majid - Department of Animal Science, Khorasgan (Isfahan) Branch, Islamic Azad University
TOPLU H. Değer ORAL - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
TUZCU Mehmet - Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
TÜRKOĞLU Mesut - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
UÇAN Uçkun Sait - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
VURUSANER Cem - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
YALÇIN Sakine - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
YILDIRIM Yeliz UÇAR - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
YILDIZ Ahmet - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
YOKUŞ Beran - Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
YUKARI Bayram Ali - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
ZIK Berrin - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı