2013 / Volume 19 Issue 4

Referees Volume 19(4) 2013 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AÇIKGÖZ Zümrüt - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
AKBAŞ Yavuz - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
ASLANTAŞ Özkan - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
AVCI Mehmet - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
AYAŞAN Tugay - Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
BELGE Ali - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
ÇAKIR Ahmet - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
ÇANKAYA Soner - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zirrat Fakültesi Zootekni Bölümü
ÇELİK İlhami - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloj Anabilim Dalı
ÇETİNKAYA Nurcan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
ÇOBAN Ömer - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
ÇOBAN SABUNCUOĞLU Nilüfer - Atatürk Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
DAĞOĞLU Gürdal - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
DEĞER Yeter - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
DEMİREL Gülcan - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklkarı Anabilim Dalı
DURMAZ Rıza - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
EFE Ercan - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
ERDOĞAN Zeynep - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
ERENER Güray - Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
ERGÜN Emel - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
ERÖKSÜZ Hatice - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
GÖRGÜLÜ Murat - Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
GÜL Mehmet - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
GÜLBAHAR M. Yavuz - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
GÜLER Leyla - Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü
GÜRBÜZ Ümit - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknoloji Anabilim Dalı
HADİMLİ Hasan Hüseyin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
HAYIRLI Armağan - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
İMİK Halit - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
KABAK Murat - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
KALAYCIOĞLU Atilla Taner - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
KAMİLOĞLU Nadide Nabil - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
KARACA Fikret - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
KARACA Orhan - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
KARAKURUM Çağrı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
KAYAALP Tamer - Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
KAYGISIZ Ali - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
KUL Oğuz - Kırıkkale Üniversitesi Vetreriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
MATUR Erdal - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
MUĞLALI Hakan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
NİSBET Cevat - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
OĞUZ Halis - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
ORAL Hasan - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
ORTATATLI Mustafa - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
ÖZTÜRK Dilek - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi VeterinerFakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
ÖZTÜRK Ergin - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
PAPUÇCUOĞLU Serhat - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
PEKCAN Zeynep - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
SEZEN Yavuz - Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü
SÖZMEN Mahmut - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
ŞEKER İbrahim - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
TIPIRDAMAZ Sadettin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
TİMURKAN Sema - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
TÜRKER Hakan - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
TÜZER Erkut - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
URAL Kerem - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
UZLU Erdoğan - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
ÜNVER Ahmet - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
YALÇIN Ebru - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
YILDIRIM UÇAR Yeliz - Erciyes Üniversitesi Veteriner FakültesiBesin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
YILDIZ Hüseyin - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
YÖRÜK Mecit Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı