2013 / Volume 19 Issue 2

Referees Volume 19(2) 2013 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AĞAOĞLU KORKMAZ Özgecan - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı
AKTAŞ Abit - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
AKYÜZ Bilal - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
ALBAY Metin Koray - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
ALKAN Sezai - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni
ALTUNOK Vahdettin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
ARSLAN Cavit - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
ARSLAN E. Sedat - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı
AYAŞAN Tugay - Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
COŞKUN Behiç - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
BAYDAN Emine - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
BOSTAN Kamil - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
CAMCI Ömer - Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni
COŞKUN Ş. Ziya - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
ÇALICIOĞLU Mehmet - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
ÇOBAN SABUNCUOĞLU - Nilüfer Atatürk Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
ÇOLAK Armağan - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
ÇÖL Ramazan - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
DAĞ Serpil - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
DİDİNEN Behire Işıl - Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü
DURMAZ Rıza - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
ELMALI Dilek AKSU - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
ELMAS Muammer - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
ERASLAN Gökhan - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
ERCAN Feriha - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
ERDOĞAN Hidayet Metin - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
ERDOĞAN Metin - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı
EREN Meryem - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
ERGÜN Levent - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
ERGÜNAY Koray - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
EŞSİZ Dinç - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
GALİP Nurten - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
GENÇ Ferat - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni
GENÇER H. Vasfı - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni
GÖSTERİT Ayhan - Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni
GÜLER Ahmet - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni
GÜNLÜ Aytekin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı
İNAL Fatma - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme Anabilim Dalı
KALENDER Hakan - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
KARABAĞ Kemal - Rize Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu
KAYIŞ Seyit Ali - Selçuk Üniversitesi Genetik & Biyoistatistik Anabilim Dalı
KAYMAZ Alev AKDOĞAN - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
KIRPIK Mehmet Ali - Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
KUTSAL Osman - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KÜPLÜLÜ Özlem - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
OĞUZ Halis - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
ORAL Hasan - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
ORUÇ Ertan - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
ORUÇ Hasan Hüseyin - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
ÖZEN Abdullah - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji
ÖZMEN Özlem - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı
ÖZPINAR Haydar - İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü
ÖZTÜRK Dilek - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi VeterinerFakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
PEKMEZCİ Gökmen Zafer - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı
SERVİ Kadir - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
SOYSAL M. İhsan - Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
ŞAHİN Emine Hesna - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
ŞAHİNLER Suat - Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni
TİLKİ Muammer - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
TUNCA Recai - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
TÜNGER Özlem - Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
ÜNVER Ahmet - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
VATANSEVER Leyla - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
VOYVODA Hüseyin - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
VURAL Aydın - Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
YARDIMCI Banu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı
YARSAN Ender - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
YILDIRIM Alparslan - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
YUCEL Banu - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
YÜCE Abdurrauf - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı