2013 / Volume 19 Issue 1

Referees Volume 19(1) 2013 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AKSOY Abdurrahman - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
ARIMAN KARABULUT Huriye - Rize Üniversitesi Su Ürünler Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü
ARSLAN E. Sedat - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı
AYHAN Veysel - Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
BALTA Fikri - Rize Üniversitesi Su Ürünler Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü
BAŞTAN Ayhan - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
BOZKURT Zehra - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
BÜYÜKOĞLU Tülay - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
CEYHAN Ayhan - Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu
COŞKUN Behiç - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
ÇAKIROĞLU Duygu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
ÇENESİZ Sena - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
CİHAN Mete - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
ÇIRAK Veli Yılgör - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
DENİZ Suphi - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
ELMACI Cengiz - Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genetik ve Biyometri Anabilim Dalı
ELMALI Dilek AKSU - Mustafa kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
ERDOĞAN Zeynep - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
ERTEKİN Ali - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
ERYAVUZ Abdullah - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
GÖKSOY Ergün Ömer - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
GÜL Yusuf - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
GÜLŞEN Nurettin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
GÜNER Yusuf - Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü
GÜNLÜ Aytekin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı
GÜZELOĞLU Aydın - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı
HAYIRLI Armağan - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
KAHRAMAN Tolga - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
KAMİLOĞLU Nadide Nabil - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
KAPLAN Süleyman - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
KARA Mehmet Erkut - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
KARA Murat - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
KARACA Orhan - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
KARAKURUM Çağrı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
KARS Gökhan - Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
KAYA Mehmet - Ondokuzmayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
KAYA Mükerrem - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
KIRMIZIBAYRAK Turgut - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
KIRMIZIGÜL Ali Haydar - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
KOCABAĞLI Neşe - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
KOCAMIŞ Hakan - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
KOÇ Ahmet - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
KOÇ Feride - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
KUL Oğuz - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KUTSAL Osman - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
OTLU Salih - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
ÖZCAN Mustafa - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
ÖZDÜVEN Mehmet Levent - Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
ÖZEN Abdullah - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji
ÖZEN Asuman - Ankara Üniversitesi Veteriner fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
ÖZER Kürşat - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
ÖZFİLİZ Nesrin - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
ÖZGEL Özcan - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
ÖZMEN Özlem - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı
ÖZTÜRK Savaş - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
SEZEN Yavuz - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
SIRIKEN Belgin - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
ŞAHİN Emine Hesna - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
ŞAHİNDURAN Şima - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıları Anabilim Dalı
TEKİN Mehmet Emin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
TOKŞEN Erol - Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü
ÜNER Aykut Göktürk - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
VATANSEVER Leyla - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
VATANSEVER Zati - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
VURAL Aydın - Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
YALÇIN Hakan - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
YARIM Murat - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
YAZAR Enver - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
YILDIRIM Yeliz UÇAR - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
YILDIRIM Zeliha - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği
YILDIZ Hüseyin - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
ZIK Berrin - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı