2012 / Volume 18 Issue 5

Referees Volume 18(5) 2012 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AKBAŞ Yavuz - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
AKBULUT Ömer - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
AKSOY Abdurrahman - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
ARDIÇ Mustafa - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
ATEŞŞAHİN Ahmet - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı  
AYAŞAN Tugay - Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
BAĞCIGİL Arzu Funda - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
BAŞALAN Mehmet - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
BEYAZ Devrim - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
BOSTAN Kamil - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
BOZKAYA Faruk - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı
CEMAL İbrahim - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
CİHAN Mete - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
ÇAKIR Latife - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
ÇELEBİ Selahattin - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
ÇELİK Ufuk - Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı
ÇETİNKAYA Nurcan - Ondokuz Mayıs Üniv. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
ÇIBIK Recep - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
ÇOLAK Armağan - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
ÇOLPAN İrfan - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
DEMİREL Gülcan - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
DOĞRUER Yusuf - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
EKİZ Bülent - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
ELMA Ertuğrul - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
ELMACI Cengiz - Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genetik ve Biyometri Anabilim Dalı
ERTAŞ Hasan Basri - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
ERTUĞRUL Okan - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
EŞSİZ Dinç - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
EVECEN Mithat - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
FIRAT Mehmet Ziya - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
FİLİZ Zeynep- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü
GENÇAY Ayşe - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı
GÖKOĞLU Nalan - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü
GÜMÜŞOVA Semra - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı
GÜNER Ahmet - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
GÜNER Yusuf - Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı
HAYIRLI Armağan - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
KAMBER Ufuk - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
KARACA Fikret - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
KART Asım - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
KAYAARDI Semra - Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
KAYIŞ Seyit Ali - Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
KUTLU Hasan Rüştü - Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
KÜPLÜLÜ Özlem - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
KÜPLÜLÜ Şükrü - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
MENTEŞ GÜRLER Ayşe - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı
OĞUZ Fatma KARAKAŞ - Mehmet Akif Ersoy Üniv. Veteriner Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
OKUMUŞ Zafer - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
OTLU Salih - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
ÖKSÜZ Abdullah - Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü
ÖZDOĞAN Mürsel - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
ÖZKAYA Serkan - Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
ÖZYİĞİT Özgür - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
PANCARCI Şükrü Metin - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
SAĞIRKAYA Hakan - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
SARIEYYÜPOĞLU Mustafa - Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü
SIRIKEN Belgin - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
TEKİN Mehmet Emin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
TOKŞEN Erol - Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği
UMUR Şinasi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
YALÇIN Sakine - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
YAŞAR Aşkın - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı
YAVRU Nuri - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
YETİŞEMİYEN Atila - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü
YILDIRIM Alparslan - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı