2012 / Volume 18 Issue 4

Referees Volume 18(4) 2012 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AKTAŞ Abit - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
AKYÜZ Bilal - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
ALKAN Feray - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı 
AYDENİZÖZ Meral - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
BARAN Alper - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı  
BERBER Selçuk - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü 
BÜYÜKOĞLU Tülay - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
CİRİT Ümüt İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 
COŞKUN Behiç - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
ÇAM Mehmet - Akif Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
ÇARLI Tayfun - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı 
ÇELEBİ Fikret - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
ÇENESİZ Sena - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 
ÇETİN Nazmi - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
DAĞOĞLU Gürdal - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
DİDİNEN Behire - Işıl Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü 
ERDOĞAN Zeynep - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
EREN Meryem - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 
EŞSİZ Dinç - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
FIRATLI Çetin - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
GANDOLFI Greta - Department of Agri-food Protection and Improvement (DIPROVAL), University of Bologna, Italy 
GÜMÜŞSOY Kadir Semih - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
GÜNER Ahmet - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
GÜNEŞ Vehbi - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
İKİZ Ramazan - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü 
KARABAĞ Kemal - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü  
KARACA Orhan - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
KARAPEHLİVAN Mahmut - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 
KAYA Mükerrem - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 
KAYIŞ Seyit Ali - Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
KELEŞ İhsan - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
KIRKAN Şükrü - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
ONUK Ertan Emek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
ÖZAK Ahmet- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
ÖZEN Asuman - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
ÖZEN Rahşan - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
ÖZER Barbaros - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 
ÖZGÜR Atilla - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
ÖZKUL Türel - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
SARI Mehmet - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
SARICA Musa - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
ŞEN Ayşin - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
ŞİRELİ Tansel - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
ŞİRİN Özlem ŞENGÖZ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
TİLKİ Muammer - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
TUNCER Sezginer - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler/Deniz Biyolojisi 
TUZCU Mehmet - Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 
TÜRK Gaffari - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 
TÜRKMEN İ. İsmet - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
TÜZEMEN Naci - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
UDDIN Muhammad Jasim - Agricultural University Faculty of Veterinary Science, Bangladesh 
UMUCALILAR Huzur Derya - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
USLU Uğur - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
ÜNAL Necmettin - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
ÜNVER Ahmet - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
VATANSEVER Leyla - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
YAMAN Mehmet - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
YAŞAR Aşkın - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı 
YETİŞEMİYEN Atila - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü 
YILDIZ Mustafa - İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü 
YILMAZ Alper - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı