2012 / Volume 18 Issue 2

Referees Volume 18(2) 2012 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AÇIKGÖZ Zümrüt - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
AKER Rezzan - Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı 
AKSOY Ali Rıza - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
ALKAN Sezai - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
ARAL Yılmaz - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı  
ARSLAN Ali - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
ATAN Murat - Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü 
ATASEVER Mustafa - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
AYAŞAN Tugay - Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
AYGÜN Osman - Fırat Üniversitesi Keban MYO 
AZMAN M.Ali - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
BİLDİK Ayşegül - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 
BiLGiLi Hasan - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
CEYHAN Ayhan - Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu 
COŞKUN Behiç - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
ÇEÇEN Göksen - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
ÇENESİZ Sena - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 
ÇETİN Orhan - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
DALGIÇ Göktuğ - Rize Üniversitesi Su Ürünler Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü 
DOĞAN Abdullah - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
DÜLGER Gül - Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
ELMACI Cengiz - Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genetik ve Biyometri Anabilim Dalı 
EYDURAN Ecevit - Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
GÜNER Ahmet - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
GÜRLER Şükrü - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik ve Biyometri Anabilim Dalı 
İKİZ Ramazan -Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü  
İZCİ Celal - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
KARABAĞ Kemal - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
KARAKAŞ OĞUZ Fatma - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
KEÇECİ Tufan - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
KESKİN Oktay -Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
KURAR Ercan - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı 
KÜÇÜK BAYRAM Güner - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
MEMİŞ Devrim - İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü 
OKUMUŞ Zafer - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
OTLU Salih - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
ÖZDEN Osman - Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği/Yetiştiricilik Bölümü 
ÖZER Barbaros -Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 
ÖZKAN Oktay - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
ÖZKAYA Serkan - Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
SARIERLER Murat -Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
SEZEN Yavuz -Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
SEZER Çiğdem -Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
SIRIKEN Belgin -Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
SONAL Songül - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
STEINUM KARATAŞ Süheyla - İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü 
ŞAROĞLU Murat - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
ŞENER Azize - Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya 
TANYILDIZI Sadettin - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
TÜRK Necla - Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü 
TÜRKOĞLU Muhammet - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü 
ULUKANLI Zeynep - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  
UMUR Şinasi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
YALÇIN Cengiz -Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı 
YARSAN Ender - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
YAZAR Enver -Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
YILDIRIM Alparslan - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
YILDIRIM Murat - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
YILDIRIM Yakup - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı