2012 / Volume 18 Issue 1

Referees Volume 18(1) 2012 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AKHAN Süleyman - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü 
AKTAŞ Abit -İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
AKYÜZ Bilal - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
ALTUNOK Vahdettin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 
ARSLAN Cavit - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
ATAKİŞİ Emine TAŞÇI - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 
ATAKİŞİ Onur - Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü 
AVCI Mehmet - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
AYAŞAN Tugay - Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
AYDENİZÖZ Meral - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
BAKIREL Tülay - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
BALCIOĞLU Murat Soner - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
BALTA Fikri - Rize Üniversitesi Su Ürünler Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü 
BAŞALAN Mehmet - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
BAYDAN Emine - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
BERİK Nermin - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü 
BİLDİK Ayşegül - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 
BOLAT Duran - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
BOZKURT Hakan - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
CİRİT Ümüt - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
ÇELEBİ Selahattin - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
ÇOBAN Özlem EMİR - Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 
DEĞER Yeter - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 
DİLER İbrahim - Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü 
DOĞAN Abdullah - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
DURAK Yusuf -Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 
DÜZLER Ayhan - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 
ERGÜN Emel - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
ERGÜNAY Koray - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
ERTEKİN Ali - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 
ERYAVUZ Abdullah -Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
EYDURAN Ecevit - Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
GÜL SATAR Nihal Y. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
GÜNER Yusuf - Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü 
HOŞTÜRK Gülhan Turkay - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 
İCA Anıl - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
İNTAŞ Deniz Seyrek - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
İŞCAN Muhsin Kaan -Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
KARABULUT Huriye ARIMAN - Rize Üniversitesi Su Ürünler Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü 
KARAPEHLİVAN Mahmut - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 
KARATEPE Mustafa -Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu 
KART Asım -Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
KEÇECİ Tufan - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
KILIÇ Engin -Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
KIRMIZIGÜL Ali Haydar - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
KIRPIK Mehmet Ali - Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
KOCABAĞLI Neşe - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
KOÇAK Ömür - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
MADEN Mehmet - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
NAZLIGÜL Ahmet - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
NUR İsmail Hakkı - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 
ODABAŞIOĞLU Fuat - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
OĞAN Mustafa - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
ORAL Hasan -Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
ÖZEN Abdullah - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
ÖZKAN Muhip -Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
ÖZKUL Aykut - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı 
ÖZSOY Bülent - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
SAÇAKLI Pınar - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
SARI Ebru KARADAĞ - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
SARI Mehmet - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
SERBEST Ayşe - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 
SOLMAZ Hasan - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
ŞAHİN Tarkan - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
ŞAKİ Cem Ecmel - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
ŞEKER İbrahim - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
ŞİMŞEK Gülcihan - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
TEKİN Mehmet Emin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı 
TÜRKER Hakan - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
ÜNVER Ahmet -Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
YARDIMCI Hakan - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
YAŞAR Aşkın - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
YILDIRIM Murat - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
YILMAZ Muhittin - Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü