2011 / Volume 17 Suppl A

Referees Volume 17(Suppl A) 2011 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AKAYLI Tülay - İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yeti şti riciliği Bölümü
AKSOY Abdurrahman - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
AKSU Harun - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
ALDEMİR Adnan -  Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
ALTUĞ Nuri - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
ALTUN Soner - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
ARIMAN KARABULUT - Huriye Rize Üniversitesi Su Ürünler Fakültesi Su Ürünleri Yeti şti riciliği Bölümü 
ATAKİŞİ Onur - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 
ATASEVER Mustafa - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
AYDIN Levent - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
BALTA Fikri - Rize Üniversitesi Su Ürünler Fakültesi Su Ürünleri Yeti şti riciliği Bölümü 
ÇELEBİ Selahattin - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
ÇIBIK Recep - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
ÇİFTÇİOĞLU Gürhan - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
EGEMEN Özdemir - Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü 
ELMAS Muammer - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
GENÇ Oktay - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
GÜL Yusuf - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
HADİMLİ Hasan - Hüseyin Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
HASÖKSÜZ Mustafa - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı 
KAMİLOĞLU Nadide - Nabil Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
KAR Sırrı - Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
KILIÇ Engin - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
KIRPIK Mehmet Ali - Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
KUMLAY Ahmet Metin - Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 
Mustafa ALPARSLAN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yeti şti riciliği Bölümü 
NALBANTOĞLU Serpil - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
NİZAMLIOĞU Mustafa - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknoloji Anabilim Dalı 
ONUK Ertan Emek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
OTLU Salih - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
ÖZKAN Oktay - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
ÖZKUL Aykut - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı 
ÖZTÜRK Savaş - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
SARI Barış - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
SARIMEHMETOĞLU Belgin - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
SEL Tevhide - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 
SEZER Çiğdem - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
SOLAK Kemal - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı 
ŞAHİN Gönül - Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 
ŞAHİN Mitat - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
ŞAHİN Tekin - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
ŞİMŞEK Sami - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
TANYILDIZI Sadettin Fırat - Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
TAYAR Mustafa - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
TURAÇLAR Nesrin - Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
TÜRK Necla - Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü - İZMİR 
ÜNVER Ahmet - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
VATANSEVER Leyla - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
VILCEK Stefan - The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, SLOVAKIA 
YARDIMCI Banu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
YARDIMCI Hakan - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
YILDIRIM Yakup - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı