2011 / Volume 17 Issue 6

Referees Volume 17(6) 2011 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

ABAŞ İsmail - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
AKBULUT Ömer -Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
AKHAN Süleyman - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik 
AKSOY Melih - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
AKSOY Özgür - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
AKSU Taylan - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
AYDIN Levent - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
AZKUR Ahmet Kürşat - Ankara Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
BAĞCIGİL Arzu Funda - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
BAŞTAN Ayhan - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
BOSTAN Kamil - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
CİHAN Mete - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
ÇOYAN Kenan - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 
DALGIÇ Göktuğ - Rize Üniversitesi Su Ürünler Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü 
DEĞER Yeter - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 
DOĞRUER Yusuf - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
DÜLGER Gül - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
EKİZ Bülent - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
ERCAN Feriha - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı 
ERDOĞAN Suat - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
ERGÜN Gül - Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 
EVECEN Mithat - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 
GÜNGÖR Tülin - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
GÜRBULAK Kutlay - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
GÜRLER Şükrü - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik ve Biyometri Anabilim Dalı 
GÜVEN Aysel - Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
IRMAK Kemal - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
KAR Sırrı - Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
KAÇAR Cihan - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
KAMİLOĞLU Nadide Nabil - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
KAŞIKÇI Güven -İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
KAYA Duygu - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
KIRIKÇI Kemal - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
KIRMIZIGÜL Ali Haydar - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
KÜPLÜLÜ Şükrü - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
MATUR Erdal - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
NAZLI Mümtaz - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
OTLU Salih -Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
ÖZAK Ahmet - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
ÖZCAN Mukaddes - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
ÖZEN Rahşan -Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
ÖZGÜR Atilla -Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
ÖZGÜR N Yakut - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
ÖZKUL Türel -Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
ÖZTÜRKLER Yavuz - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 
PAPUÇCUOĞLU Serhat - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 
SARI Barış - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
SARI Ebru KARADAĞt - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
SARI Mehmet - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
SOLMAZ Hasan -Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
ŞAYAN Yılmaz - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
ŞİMŞEK Atilla - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı 
TÜRK Gaffari -Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 
ÜNVER Ahmet - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobyoloji Anabilim Dalı 
VATANSEVER Zati - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
YALÇIN Zişan Servet -Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
YARDIM Mahmut S. - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
YAŞAR Aşkın - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
YILDIZ Savaş - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 
YILMAZ Seval - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı